Esteu aquí

El Col·legi s'adhereix a la declaració de l'Assemblea Urbana de Catalunya

Durant les últimes dècades, el món ha desenvolupat una forta concentració de la població a les zones urbanes i es preveu que aquesta concentració vagi en augment.

En el cas de Catalunya, gairebé el 80% de la població viu a municipis de més de 10.000 habitants.

Les ciutats i entorns urbans s'han convertit no només en el lloc on viu la majoria de la població mundial, sinó també en espais d'oportunitat però, la concentració urbana produeix un seguit de reptes tant a l'àmbit social com a ambiental. L'empitjorament de la qualitat de l'aire, l'acumulació de residus, l'increment del consum d'aigua i energia, la transformació del sòl, són alguns reptes que cal afrontar als àmbits urbans.

L'Agenda Urbana ha de ser l'eina que permeti potenciar les oportunitats i afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització.

Per assolir aquest objectiu, el 5 de novembre de 2018 es va constituir formalment l’Assemblea Urbana de Catalunya, un òrgan col·legiat composat pels Departaments de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals, l’Àrea metropolitana de Barcelona i els teixits associatiu i econòmic, a qui s’encomanarà una triple funció: la tutela dels treballs d’elaboració de l’Agenda, la seva validació i el seguiment en la implementació.

L’Acord de Govern 139/2018 de 20 de novembre estableix la participació d'actors com el Col·legi, en qualitat d'experts en aquelles sessions temàtiques que abordin matèries que els hi són pròpies. Però prèviament s'ha de signar l'adhesió a la Declaració subscrita pels membres de l'Assemblea Urbana de Catalunya.

L'Adhesió a la Declaració comporta el reconeixement de la necessitat d’una Agenda Urbana per Catalunya, que desplegui polítiques públiques on els entorns urbans i els seus territoris no en siguin simples receptors, sinó que es trobin en l’origen de la presa de decisions. La Declaració aposta per un model de desenvolupament urbà sostenible socialment, ambientalment i econòmicament, establint sis eixos principals d’acció (Hàbitats urbans saludables, Benestar, Qualitat Urbana, Prosperitat, Dimensió Territorial i Ambiental i Bon Govern).

El passat 10 de setembre el Col·legi es va adherir a la Declaració de l'Assemblea Urbana de Catalunya.

Paraules clau: