Esteu aquí

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

Dates: 
4 i 5 de novembre de 2019
Horari: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Barcelona - Via Laietana, 39 08003 Barcelona
Preu: 
Col·legiat - Associat: 185€ / Empresa Adherida: 265€ / General: 310€
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya

Descripció

El primer objectiu del curs és descriure els tipus de vehicles elèctrics, així com la normativa que especifica les característiques i condicions de funcionament dels punts de càrrega i de la connexió entre la infraestructura i el vehicle.

El segon és explicar la recent aprovada ITC-BT-52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos" del REBT, on s'especifiquen els requisits i condicions tècniques d'aquest tipus d'instal·lacions.

Programa

1. Vehicles elèctrics
1.1 Motivacions per a la seva introducció
1.2 Tipus de vehicles elèctrics
1.3 Modes de recàrrega (UNE-EN 61851)
1.4 Connexió a la xarxa elèctrica
1.5 Connectors (UNE-EN 62196)
1.6 Impacte del vehicle a la xarxa elèctrica
2. Punts de càrrega
2.1 Tipus de punts de càrrega disponibles
2.2 Funcionalitats
2.3 Sistemes de gestió
2.4 Exemples
3. Infraestructura de recàrrega
3.1 ITC-BT-52
3.2 Requisits generals de la instal·lació
3.3 Exemples d'instal·lacions: Públics. Privat

Gràcies al conveni que el Col·legi té amb EIC, els nostres col·legiats gaudiran del preu d'associat.