Esteu aquí

Formació Superior per a tècnics competents per elaborar Plans d'Autoprotecció

Dates: 
del 16 d'octubre a l'11 de desembre de 2019
Horari: 
Dimecres, de 16 a 20 h
Lloc: 
Barcelona - Via Laietana, 39 08003 Barcelona
Preu: 
Col·legiat / Associat: 570€. Empresa Adherida: 730€. General: 810€
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya

10a. edició del Curs de formació superior per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya, d'acord amb l'annex I, epígrafs A i B, del Decret 82/2010, de 29 de juny, que desenvolupa el programa formatiu que figura a l'annex 2 de l'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d'acreditació del personal tècnic competent per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil.

Es tracta d'un curs semipresencial amb un total de 25 hores presencials i 91 hores no presencials de treball a casa.

Al finalitzar-lo els participants hauran adquirit els coneixements necessaris per elaborar plans d'autoprotecció segons la normativa vigent i permetrà obtenir la condició de tècnic habilitat de nivell superior atorgada per l'ISPC (Institut de Seguretat Pública de Catalunya).

Dirigit a professionals/tècnics que vulguin estar certificats com a tècnics competents en l'àmbit de l'elaboració de plans d'autoprotecció.

IMPORTANT: Per accedir a aquest curs és imprescindible disposar de l'acreditació del nivell bàsic que atorga l'ISPC.

Gràcies al conveni que el col·legi té amb Enginyers Industrials de Catalunya, els nostres col·legiats podran disposar d'un preu especial.