Esteu aquí

Consulta pública: Projecte Reial Decret que regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

Infocentre, blog de normativa del Col·legi d’Enginyers Industrials ens informa que:

La Direcció General de Biodiversitat i Qualitat Ambiental promou la redacció d'un Reial Decret que reguli l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

Té per objecte:

  • Establir un marc jurídic i tècnic adequat per a les activitats d'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocadors;
  • Garantir una reducció progressiva dels residus dipositats en abocador, especialment d'aquells que són aptes per a la seva preparació per a la reutilització, reciclatge i valorització, mitjançant l'establiment de requisits tècnics i operatius rigorosos aplicables tant als residus com als abocadors;
  • Establir mesures i procediments per prevenir i reduir els efectes negatius en el medi ambient relacionats amb l'abocament de residus, en particular, la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, del sòl i de l'aire, i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, així com qualsevol risc derivat per a la salut de les persones.

La fi d'aquesta futura disposició legal consisteix a avançar cap a una economia circular, i complir amb la jerarquia de residus i amb els requisits d'eliminació.

El termini per enviar suggeriments, al·legacions i comentaris finalitza el 6 d'octubre de 2019.

Les observacions s'han d'enviar emplenant el formulari per comentaris a l'adreça de correu electrònic: mbzn-sug_Residuos@mapama.es indicant nom i adreça de l'organització o persona remitent, telèfon de contacte i correu electrònic.

Més informació

Autora de la noticia: Maite Sanz - Gestora de contenidos digitales y especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Paraules clau: