Introducció a les normes EN-ISO 19650, parts 1 i 2

BuildingSmart, des del seu capítol espanyol, ha elaborat i publicat un document introductori a les normes EN-ISO 19650, aprovades fa uns mesos. Aquesta sèrie de normes porta per títol: Organització i digitalització de la informació en obres d’edificació i d’enginyeria civil que utilitzen BIM (Building Information Modelling). Gestió de la informació en utilitzar BIM (Building Information Modelling).  Han estat aprovades les parts 1 i 2, de les 4 que formaran previsiblement la sèrie:

  • La norma EN-ISO 19650-1 estableix els conceptes i principis recomanats per als processos de desenvolupament i gestió de la informació durant el cicle de vida de qualsevol actiu de construcció.
  • La norma EN-ISO 19650-2 defineix els processos de desenvolupament i gestió durant la fase de desenvolupament.
  • La norma EN-ISO 19650-3 defineix els processos d’ús i gestió de la informació durant la fase d’operació. Aquesta norma està en desenvolupament pel comitè CEN TC442.
  • La norma EN-ISO 19650-5 estableix els requisits de seguretat de la informació. Aquesta norma està en desenvolupament pel comitè CEN TC442.

El document introductori de BuildingSmart Spanish Chapter fa una aproximació ràpida al seu contingut, explicant els conceptes fonamentals i adaptant-los tant al context del sector de la construcció a Espanya com als agents que integren la seva cadena de valor.

Aquestes normes són d’aplicació a projectes i actius construïts de qualsevol mida i nivell de complexitat. Es recomana, però, que s’utilitzi de manera proporcional i adient. Convé tenir-ho en compte especialment en el cas de projectes o actius de petita escala i en els que els agents involucrats són PIMES.

L’ITeC ha participat en l’elaboració d’aquest document i ha dut a terme la traducció al català, des d’ara es troba ja disponible de franc.

Podeu descarregar els documents des de la parte inferior del següent enllaç

Font Notícia: ITeC

Categories: 
Paraules clau: