Esteu aquí

Jornada - Els abocaments al medi dels sistemes de sanejament en episodis de pluja - La problemàtica dels sobreeixidors

Dates: 
8 de Maig de 2019
Horari: 
de 09:30 h a 14:30 h
Lloc: 
Sala d’Actes de l’Edifici del Vagó. Recinte de l’Escola Industrial c/ Comte d’Urgell 187, Barcelona
Preu: 
Gratuït
Organitza: 
Diputació de Barcelona

Presentació

A partir de l’aprovació de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, les administracions públiques han posat el focus en la protecció, conservació i millora de l’estat de les masses d’aigua. S’han desenvolupat diversos documents, tant des del Ministeri competent com des de l’Agència Catalana de l’Aigua, que promouen l’estudi de les afectacions per pluges als sistemes de
sanejament municipals, i, més concretament, dels sobreeiximents d’aigües d’aquests sistemes al medi receptor.
Donat que els ajuntaments tenen la competència sobre el servei de clavegueram, es veuen afectats per aquesta normativa. Per tal de facilitar aquesta tasca als  municipis, des del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona, es venen redactant plans directors de clavegueram municipals i d’altres estudis relacionats amb el sanejament, als que ara s’incorpora aquesta nova visió sobre la qualitat de les masses d’aigua, que permetrà, tant el compliment de la normativa, com la millora general de l’entorn natural.

Objectius

  • Conèixer la normativa actual en matèria d’abocaments al medi de sistemes de sanejament.
  • Compartir experiències en l’aplicació de la normativa.
  • Compartir experiències en matèria de millora de les afectacions sobre el medi dels sistemes de
  • sanejament, en episodis de pluja.

Destinataris

  • Càrrecs electes, tècnics municipals, col·lectius professionals relacionats amb la planificació i gestió dels serveis urbans (arquitectes, enginyers de camins, enginyers industrials, etc.).
  • Places: S'ofereixen 100 places.
  • Organitza: Diputació de Barcelona : Servei d'Equipaments i Espai Públic.

Descarrega't el programa de la Jornada