Esteu aquí

Comissió d’Igualtat d’Oportunitat

Des de finals del 2018, el Col·legi forma part de la Comissió de Dones de la Intercol·legial (Col·legis Professionals de Catalunya). En base a aquesta inquietut, es va idear consolidar una comissió semblant en el nostre Col·legi professional.

Després de parlar amb col·legiades en els darrers esdeveniments i que mostressin el seu interés, es va realitzar una primera cpnvocatoria a través de mailing sobre la 1a. Convocatòria de la Comissió de Dones, que es va celebrar el passat 27 de febrer i del que van sorgir unes bases de la comissió i un decàleg per a la igualtat d’oportunitat i l’equitat de génere en l’ambit del col·legi d’enginyers i enginyeres tècnics d’obres públiques i enginyers i enginyeres civils de Catalunya. Entre tots assolirem aquest objectius.

Bases de la Comissió

La Comissió d'igualtat d'opotunitats, és una comissió liderada per Dones, però amb participació oberta a tot col·legiat que hi tingui interès.

La Comissió treballarà amb la finalitat de un tracte igualitari entre gèneres, des de l’àmbit col·legial,   donant suport, assessorament,  assistència a actes, formacions,... tant de inicativa col·legial com de interés dels col·legiats, adminsitracions i/o empreses.

Objectius de la Comissió

  • Visibilitat: assistencia de la comissió en actes /jornades / congressos amb la finalitat de mostrar l’equitat en la nostra professió.
  • Comunicació  creació / revisió de un llenguatge no sexista per a la redacció de les comunicacions que es fan des del Col·legi  així com en els esedeveniments en que participin els seus membres i col·legiats.
  • Desenvolupar i aplicar el decàleg d’igualtat d’oportunitat creat per la comissió d’igualtat

La comissió es reunirà bimestralment a la seu del Col·legi, el calendari de reunions es marcara a l’inici de cada any juntament amb la planificació de accions a portar a terme i que s’aniran revisant en funció de l’evolució de la implantació del Pla d'Igualtat d'Oportunitat (PIO).

Es farà difussió de les accions i actuacions que es realitzin per part de la comissió, com a mínim bimestralment.

Calendari de les següents Comissions durant el 2019

  • 30/04. Horari: 15-17 h
  • 2/07 Horari: 15-17 h
  • 17/09 Horari: 15-17 h
  • 19/11 Horari: 15-17 h

US HI ESPEREM!

Descarrega del Decàleg de la Comissió