Esteu aquí

El Col·legi amb el Pacte per la Mobilitat

El 6 de febrer va tenir lloc la primera de les quatre sessions sobre Reflexions metropolitanes per a l’impuls de la mobilitat sostenible, a la qual hi va participar un representant de la Comissió de Mobilitat del Col·legi.

En aquesta primera sessió es va discutir sobre la Relació del vehicle privat i la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), a partir del treball sobre quatre projectes per tal de prioritzar-los, que tractaven sobre el Projecte de Zona de Baixes Emissions, el Pagament per ús a totes les vies d’alta capacitat de l’RMB, l’homogeneïtzació de normes i governança mancomunada del pagament per estacionament en via pública al conjunt de municipis, o el Pla de promoció i gestió dels aparcaments de dissuasió de l’RMB.

Properament es coneixeran els resultats d’aquesta sessió, alhora que cada quinze dies se’n farà una fins a celebrar-se les quatre.

El 7 de febrer va celebrar-se una reunió del Grup de treball de motos del Pacte per la Mobilitat de Barcelona, a la qual va assistir un representant de la Comissió de Mobilitat del CETOP. Els temes principals que es van tractar van ser:

  • Impactes de la contaminació i mesures de prevenció, reflexionant sobre la contaminació ambiental i sonora i la necessitat de mitigar-les
  • Mesures per reduir l’accidentalitat de motos a la ciutat, on es va exposar l’elevada implicació dels vehicles motoritzats de dues rodes en els sinistres a la ciutat i en el nombre de víctimes mortals
  • Aparcament de motos a la ciutat, basat en campanyes d’actuació i sensibilització als usuaris de la motos per tal d’utilitzar alternatives d’aparcament a la vorera en determinades zones de Barcelona (aparcament en calçada i fora de la via pública)
     
Paraules clau: