Esteu aquí

Cicle eines ITeC per a BIM: amidament, pressupost, planificació i certificació

Dates: 
Bloc 1: 5, 6, 12 i 13 de febrer (16 hores) Bloc 2: 19 i 20 de febrer (8 hores)
Horari: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Escola de Sobreestants (c/ Salvador Espriu, 2 25300 Tàrrega - Lleida)
Preu: 
Bloc 1: 120 € Bloc 2: 60 €
Organitza: 
Escola de Sobreestants

Objectius

  • Apendre a importar, exportar i tractar amb el programa TCQ (temps, cost, qualitat) els amidaments de les principals plataformes BIM.
  • Apendre a elaborar un pla de treball i la redactar les certificacions d’obra d’edificació o d’obra civil de les principals plataformes BIM.
  • Apendre a confeccionar pressupostos i a utilitzar els bancs de l’ITeC d’un projecte constructiu per a obres d’edificació o d’obra civil.

Programa

Bloc 1: Pressupostos multiplataforma
- Introducció
- Conceptes bàsics del TCQ i del banc de dades BEDEC
- Visor BIM Viewer
- Vinculació d’objectes BIM amb partides d’obra
- Importació d’amidaments a la multiplataforma

Bloc 2: Execució i seguiment d’obra
- Planificació, certificació i seguiment econòmic
- TCQ-BIM Pla de treball. Planificació
- TCQ-BIM Certificacions

22 places màxim a cada bloc. Us podeu inscriure a un bloc o a tots dos