Esteu aquí

Acte Plecs de clàusules administratives per assistències tècniques d'Infraestructures.cat

Degut l’entrada en vigor de la Llei de Contractes dels Sector Públic, el proper dia 26 de Juliol es realitzarà una sessió de presentació “Plecs de clàusules administratives per assistències tècniques d’Infraestructures.cat”.

La presentació es concretarà en els aspectes tècnics de solvència i criteris d´adjudicació.

En concret, ens referim als plecs tipus d’assistències següents:

•       Direcció d’obra (obra civil)
•       Direcció d’execució d’obra (edificació)
•       Coordinació de Seguretat i Salut
•       Assistència Tècnica Ambiental
•       Projectes i estudis d’obra civil

Els professionals interessats hauran de realitzar la inscripció enviant un correu indicant el nom, cognom i telèfon de l'assistent, abans del dia 18 de Juliol de 2018 a:  formacioplecs@infraestructures.cat

Es confirmarà la plaça a l´acte seguint l´ordre de rebuda de les sol·licituds.

Dia: Dijous 26 de juliol
Hora: 10h
Lloc: Col·legi d´Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya al Carrer dels Vergós 16, 08017 de Barcelona.

Paraules clau: