Esteu aquí

Nueva obligación para todos los trabajadores autónomos

El passat 06/03/2018 va entra en vigor la Ordre ESS 214/2018, que estableix la obligatorietat de tots els Autònoms (inclosos els Autònoms Societaris) de incorporar-se al Sistema RED i al Sistema de Notificacions Electròniques de la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del dia 01 d’octubre de 2018.

A partir d’aquesta data totes les notificacions de la Seguretat Social ja no es faran en paper, si no que la Seguretat Social enviarà les notificacions de forma electrònica.
Les notificacions que no s’obrin, es donaran per comunicades en el termini de 10 dies, per això és important la revisió setmanal de la bústia de notificacions, per poder contestar dins del termini legal.

Aquesta gestió pot realitzar-la directament el propi autònom, amb el certificat electrònic.

El Col·legi ofereix la possibilitat de contractar aquest servei amb l’Assessoria El Rengle, i aquesta, setmanalment es connectarà a la bústia de Notificacions per revisar si hi ha alguna nova Notificació.

Les tarifes si es vol contractar aquest servei amb la Assessoria són les següents:

  • Tramitació del certificat digital/descàrrega/ instal·lació i còpia de Seguretat: 20 € + iva
  • Tramitació inclusió a SEDESS: 20 € + iva. (Si es dona d’alta al servei mensual, aquest servei és gratuït).
  • Revisió setmanal i descàrrega de Notificacions de Seguretat Social: 10 €/mensuals + iva.
  • Revisió setmanal i descàrrega de Notificacions de Hisenda: 10 €/mensuals + iva.

Les persones interessades han d'enviar un mail al col·legi, indicant quina opció trien, i els posarem en contacte amb l'Assessoria.