Esteu aquí

Ja està disponible el Banc BEDEC 2018

L’ITeC acaba de publicar el Banc BEDEC 2018 consultable a través de qualsevol dispositiu, ja sigui mòbil o de sobretaula.

A partir de 2018 el Banc Bedec permetrà a l’usuari un accés il·limitat durant un any a partir de la data de compra, així com poder utilitzar la funció “arrossegar elements amb preu i plec” (Drag & Drop) a programes que llegeixin format FIEBDC-3/2016, les vegades que faci falta. A l’apartat de configuració de paràmetres també està accessible la consulta dels bancs del 2016 i 2017.

La 35a edició del Banc BEDEC, disponible en català i castellà, és un banc paramètric  de 860.000 preus de referència i de productes comercials per a edificació, urbanització, enginyeria civil, rehabilitació-restauració i manteniment, amb plecs de condicions tècniques i dades ambientals per facilitar la confecció de pressupostos, estudis i plans de seguretat i salut, control de qualitat i gestió de residus, i estudis d’impacte mediambiental en fase de projecte.

Els preus s’adapten a les províncies, CCAA i una part d’Espanya, així com al volum d’obra. Els plecs de condicions als àmbits de Catalunya i Espanya i les dades ambientals comprenen el cost energètic, emissió de CO2, residus d’obra i d’embalatge, classificació CER, % matèria primera, % de contingut reciclat i CTU cost total per l’usuari. La tria paramètrica permet la selecció de 60.000 articles comercials de 90 fabricants, amb les seves característiques tècniques, certificats, imatges i PVP.

La llicència BEDEC també dona dret a:

  • Objectes BIM genèrics: infraestructura, estructura, envolvents i compartimentacions que s’aniran ampliant amb altres sistemes.
  • Selecció BEDEC: selecció de 50.000 elements del Banc BEDEC, per a usuaris que no disposin d’un programa de pressupostos que admeti el format fiebdc-3 paramètric.
  • Pressupostos tipus ITeC: 51 pressupostos tipus d’obres completes o parcials d’obra nova de les tipologies edificació, enginyeria civil i urbanització.
  • Bancs oficials d’Entitats, de distribució exclusiva a través del BEDEC: Àrea Metropolitana de Barcelona, Atll, BPJP de jardineria i paisatgisme, Forestal Catalana, Infraestructures.cat, Bagursa-Imu, Incasòl, Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i Port de Barcelona.
  • Consulta del banc de normativa, amb les disposicions en l’àmbit europeu, estatal i autonòmic (actualment Catalunya) del sector de la construcció, amb consulta del text, anàlisi normatiu, tipus de norma i data de publicació i d’aplicació.
  • Informes de l’oficina EOTA de l’ITeC (Reports) sobre productes innovadors i sobre productes sense norma harmonitzada en el marc del Reglament de productes de construcció.

L’ITeC actualitza constantment el Banc BEDEC i l’any 2017 va assolir unes xifres de més de 940.000 consultes mensuals online, la base de dades de productes de la construcció més consultada del sector.

[+] Informació

Paraules clau: