Esteu aquí

El Transport Públic Metropolità bat un nou rècord històric

Segons les dades de tancament de l’any 2017 de l’AMB, 682,40 milions de viatgers han utilitzat el sistema de transport públic de metro i autobús de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, volum que representa un increment de l'2,8% respecte al mateix període del 2016.

L’any 2017 s’ha tancat amb un nou rècord històric de viatgers. “Aquest creixement implica que als transports públics de l’AMB hi hem incorporat fins a 18,52 milions de nous viatgers respecte al 2016  i que això ha permès deixar d'emetre un total de 9.911 Tones de C02, 1’2 tones de PM i 30,99 Tones de N0x a l'aire metropolità”, ha puntualitzat el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda, recordant la ferma aposta de l’AMB per la lluita contra la contaminació atmosfèrica i la millora de la qualitat de l’aire. Aquest estalvi d’emissions està calculat a partir de suposar que tots els viatgers que s’han incrementat haguessin fet el desplaçament amb vehicle privat.

“L’any 2017 ha estat un punt d’inflexió de les polítiques de mobilitat per millorar la qualitat de l’aire, amb grans apostes com la creació de la ZBE Rondes de Barcelona i la Targeta Verda Metropolitana, i en aquest sentit el transport públic ha de jugar un rol clau. Ha d’esdevenir la primera opció de transport sempre que sigui possible. Per això des de l’AMB seguim impulsant contínuament millores del serveis i connexions per fomentar la intermodalitat”, explica Poveda, que també ha recordat una de les demandes cap al govern central. “No podem oblidar que s'han d'incrementar les inversions i les dotacions per a aquesta lluita contra la contaminació", ha afegit.
 

Xarxa de metro i autobús de gestió directa (TMB)

Entre el gener i el desembre del 2017, la tendència de l’evolució de viatgers en els serveis de TMB (metro i autobús TMB) ha continuat creixent respecte del mateix període de l’any anterior, amb un total de 592,44 milions de viatgers. En conjunt, les línies de gestió directa de bus i metro han guanyat 15,16 milions de nous viatgers, fet que representa un increment del 2,6% respecte del mateix període de l’any passat.

La xarxa de metro, que també ha batut un nou rècord històric de viatgers, ha experimentat un increment del passatge del 2,3% respecte al mateix període de l’any anterior. En total, entre el gener i el desembre del 2017 s'hi van fer 390,39 milions de viatges. En total, el metro va guanyar 8,91 milions de viatgers.

Pel que fa als autobusos regulars de TMB, han experimentat un augment del 3,6%. S’han guanyat 6,87 milions de viatgers, fins arribar als 196,97 milions de viatgers durant aquests dotze mesos.

En aquest cas, considerant calendaris homogenis l’increment de viatgers seria del 4,7% a la xarxa de metro i del 3,5% en el serveis d’autobusos de Transports de Barcelona.

Serveis d'autobús de gestió indirecta (operadors empreses privades)

Un altre creixement destacat que han revelat les dades de mobilitat del període gener-desembre 2017, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, ha estat el dels serveis de gestió indirecta de l'AMB, que també han assolit un nou rècord històric de viatgers. Aquests han registrat un increment de viatgers del 3,9%. El que suposa més de 3,36 milions de nous viatges més durant el període gener-desembre de 2016. En total, d’aquesta manera, els serveis de gestió indirecta, que mantenen la tendència a l’alça dels darrers anys, han arribat a aconseguir, durant el període gener-desembre2017, més de 89,96 milions de viatges. Amb calendaris homogenis, l’increment hauria estat del 5,2%.

Pel que fa als serveis integrats, si comparem el període gener-desembre 2017 respecte el mateix període de l'any anterior, podem destacar els següents increments:

  • Els serveis diürns en l’àmbit del Baix Llobregat han tingut un comportament positiu i  els serveis presenten increments notables, especialment en el cas de  l’enregistrat en la línia que uneix el Prat de Llobregat amb el Polígon industrial Pratenc i la ZAL (27,6%). La resta, amb l’excepció del servei de l’Hospitalet i el Prat, que es manté, presenta increments entre el 2,3% i el 5,5%: les línies urbanes de St. Feliu de Llobregat (2,3%), les línies urbanes d’Esplugues i Sant Just Desvern (2,5%), la Concessió U2 (St. Boi, St. Joan Despí, Cornellà) (2,6%), la Concessió U1 (Gavà i Viladecans) (5%) i el servei de Castelldefels (5,5%)
  • El servei diürn del Barcelonès Nord ha experimentat un important increment de viatgers del 6,2%, confirmant la tendència positiva dels darrers anys.
  • Els serveis diürns prestats a la ciutat de Barcelona han tingut resultats positius. El servei de Nou Barris ha presentat un increment dels viatgers de l’1,5% i s’ha mantingut el servei Horta-Gràcia (0,0%). La línia del Port de Barcelona (línia 88) experimenta l’increment molt més elevat (16,8%).
  • En els serveis nocturns s’observa un creixement molt important en el del Baix Llobregat (9,3%) i en el de Barcelona i el Barcelonès Nord (7,5%), que consolida les elevades taxes de creixement i l’augment continuat de passatge dels darrers anys.

Radiografia i evolució del transport metropolità durant els darrers 10 anys

Entre els anys 2007 i 2012 la crisi econòmica va provocar una baixada significativa de la demanda de transport públic de la metròpolis, que va suposar una reducció de viatges del voltant del 2,95%.

La millora constant de la xarxa de transport i de l’oferta de servei, així com un context general marcat per una certa recuperació econòmica, expliquen l’evolució positiva del període 2013-2017, amb una pujada de quasi el 8,5% entre aquestes cinc anys i l’assoliment d’un nou màxim històric de l’AMB el passat any 2017 (682,40 milions de viatges).

 

Paraules clau: