Esteu aquí

Jordi Gosalves, nou vicepresident de l’ITEC

El Patronat de Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) va nomenar en la seva reunió del passat dia 21 de novembre Jordi Gosalves com a vicepresident de l’Institut, en tant que President Executiu del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya.

Jordi Gosalves, que ocuparà aquest càrrec de nova creació, és president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona (CAATEEB), una de les entitats fundadores de l’ITeC, i que sempre ha format part del seu Patronat i Comissió Permanent.

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC

La Fundació privada Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC és una fundació sense ànim de lucre, creada l’any 1978, que realitza la seva activitat en el sector de la construcció.

En tant que entitat de suport a la innovació, el seu objectiu és la generació i transferència d’informació i coneixement, i la prestació de serveis tecnològics, per a la millora de la competitivitat dels agents del sector de la construcció: professionals, empreses i entitats. Aquest objectiu s’emmarca dins del compromís amb la sostenibilitat entesa des del seu triple vessant:  tecnològic, econòmic i social.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa activitats de recerca, disseny i desenvolupament de productes i serveis de base tecnològica per al sector de la construcció.

Paraules clau: