Manual de disseny de la senyalització interurbana d'orientació de Catalunya

Aquest Manual de disseny de la senyalització interurbana d'orientació de Catalunya té com a objectiu agrupar, estructurar i simplificar els criteris de disseny i d'implantació de la senyalització interurbana d'orientació i és l'eina de referència per al personal tècnic i professionals en l'àmbit de la senyalització per millorar la mobilitat i la seguretat viària de les persones usuàries de la xarxa.

L'abast d'aquest Manual és la senyalització interurbana d'orientació de les carreteres de Catalunya. Els principis d'aquest Manual no són aplicables per a les vies urbanes i travesseres, tot i que cal respectar la continuïtat de les destinacions.