Esteu aquí

El 2018, connecta't al català!

Dates: 
Desembre
Organitza: 
Consorci per a la Normalització Lingüistica

 

 

El Consorci per a la Normalització Lingüística, per mitjà dels 22 Centres distribuïts per tot Catalunya, obre un nou període d'inscripció dels cursos de català.

Durant el mes de desembre, les persones interessades a aprendre català o a millorar-lo disposaran d'un nou període d'inscripcions per poder accedir als cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística. L'oferta general amb certificacions homologables, d'acord amb el Marc europeu comú de referència, es combina amb l'oferta específica de formació feta a mida per millorar habilitats concretes en comunicació oral i escrita.

Una bona atenció a la clientela, la redacció de textos, l'adequació del llenguatge de les xarxes socials, qüestions gramaticals concretes, recursos per a la fluïdesa en el discurs... són aspectes que el Consorci posa a l'abast de la ciutadania perquè tothom disposi de les eines necessàries per desenvolupar-se amb confiança en l'entorn laboral i social, conscients que la clau que garanteix l'èxit de les relacions en tots els àmbits és la capacitat i l'habilitat per comunicar-se. Només així es pot garantir la igualtat d'oportunitats tant a l'hora d'accedir a una nova feina, com en la millora professional o en els hàbits socials i relacionals del dia a dia.

És per això que, des del Consorci, gràcies a les activitats culturals dins i fora de l'aula,  l'aprenentatge de la llengua fa un pas més i s'implica en el context social, a través del coneixement de l'entorn i del patrimoni històric i cultural de proximitat. Així, el Consorci treballa braç a braç amb el teixit associatiu i comercial, per fer extensives les pràctiques lingüístiques i generar inèrcies col·lectives que contribueixin al foment de l'ús de la llengua, i que generin espais de conversa i de comunicació.

L'àmplia oferta, disponible tant en format presencial com a distància, facilita encara més la incorporació de nous alumnes, per la flexibilitat i la comoditat que suposa l'adaptació i la personalització de l'aprenentatge.

Atesa la diversitat de propostes formatives que el Consorci té arreu del territori, durant el mes de desembre, les persones interessades en els cursos de català cal que es posin en contacte amb el centre de normalització lingüística més proper per tenir informació més detallada dels horaris, els nivells i les modalitats.