Esteu aquí

Nova sessió del Pacte per la Mobilitat de Barcelona

El passat 16 d'octubre va tenir lloc la sessió del Pacte per la Mobilitat de Barcelona destinada a presentar l’”Estudi de vehicle compartit a Barcelona, anàlisi”.

L’estudi conclou que els serveis de mobilitat compartida permeten disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica perquè es redueix el parc de vehicles, fomenten l’ús del transport públic, ajuden a optimitzar els desplaçaments i faciliten la gestió de l’aparcament. També suposa per als usuaris un estalvi en el cost del manteniment i l’amortització del vehicle privat. Ara bé, entre els efectes negatius destaca l’excessiva ocupació de l’espai públic i la dificultat de rotació que suposa per a l’aparcament. La regulació treballarà per minimitzar aquests efectes i garantir una explotació dels serveis segura i estable.

L’objectiu de l’Ajuntament de Barcelona és establir un marc regulador, tenint en compte les potencialitats d’aquest mode de desplaçament però també els impactes negatius que poden generar. Per fer-ho, en els propers mesos es duran a terme sengles grups de treball sobre les modalitats de cotxe compartit, bicicleta compartida i moto compartida.

Al l'acte van assistir el Sr. Raúl Millan i el Sr. Francesc Xandri, en representació de la Comissió de Mobilitat del nostre Col·legi, i tots dos participaran en els grups de treball, el Sr. Millan al grup de la bicicleta compartida i el Sr. Xandri en el del cotxe.

Les persones que estiguin interessades en saber més sobre l'estudi, poden consultar el següent enllaç. +info

Paraules clau: