Esteu aquí

Licitació i comparació d'ofertes

Dates: 
Inici al setembre
Organitza: 
ITeC

Licitació i comparació d’ofertes

S’aprèn a elaborar la comparació d’ofertes/pressupostos elaborats amb el programa d’amidaments i pressupostos de TCQ.

Modalitat presencial

  • Durada: 4 hores
  • Horari: de 9,30 a 13,30
  • Import de la matrícula:

                 - Clients amb contracte de manteniment i Col·legiats: 79 € + IVA
                 - Clients sense contracte de manteniment: 99 € + IVA