Esteu aquí

Gestió mediambiental

Dates: 
Inici el 6 de setembre de 2017
Organitza: 
ITeC

Gestió mediambiental

S’aprèn a confeccionar la gestió mediambiental analitzant, a partir de la realització d’un pressupost, diversos impactes mediambientals que provoquen els materials de construcció, relacionant de forma directa els aspectes tècnics, econòmics i mediambientals de les solucions constructives i, en definitiva, del projecte amb el programa TCQ2000.

Modalitat presencial

  • Durada: 4 hores
  • Horari: de 9,30 a 13,30
  • Import de la matrícula:

                  - Clients amb contracte de manteniment i Col·legiats: 79 € + IVA
                  - Clients sense contracte de manteniment: 99 € + IVA

Modalitat online

  • Durada: És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 8 setmanes hàbils.
  • Horari: S'inicia el primer dimecres de cada mes. 6 de setembre, 3 d'octubre, 1 de novembre i 6 de desembre
  • Import de la matrícula:

                  - Clients amb contracte de manteniment i Col·legiats: 72 € + IVA
                  - Clients sense contracte de manteniment: 90 € + IVA