Esteu aquí

Convocatòria de llocs de treball del Departament de Territori i Sostenibilitat

El passat 15 de maig, el degà del CETOP, Sr. Xavier Font, es va reunir amb el Conseller Rull i amb el Sr. Ricard Font i Hereu, vicepresident d’Infraestructures, per exposar les diferents problemàtiques del CETOP envers els plecs de bases, les licitacions de contractes i les convocatòries de llocs de treball, generades per la no contemplació de la nova titulació de grau. El Conseller es va comprometre a donar una resposta.

Ahir, dia 22 de juny, el degà i la directora del Col·legi es varen reunir amb Agustí París, director de Serveis del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tractar l’assumpte de la titulació de grau, i li varen lliurar la sentència del Tribunal Suprem de 9 de març de 2016 que reconeix aquesta titulació per accedir al subgrup A1, tal i com estipula l’Article 76 de l’Estatut bàsic del Empleado Público.

El Sr. París els va dir que traslladaria la proposta al Departament de Governació, Administració Pública i Habitatge.

Les administracions públiques han d’exigir el nou títol de grau per l’accés a l’A1 de les enginyeries, ja sigui per l’oposició lliure com per a la promoció interna i, eradicar dels seus concursos el terme “superior”.