Esteu aquí

El temps ens dóna la raó…, la supervivència del nostre Col·legi està en joc

La Junta actual del CETOP ja proposava en el seu programa electoral un CANVI DE MODEL COL·LEGIAL i que el CITOPIC s’ajustés a la legalitat existent, perquè des de fa temps hi havia dos col·legis d’enginyers tècnics d’obres públiques a l’estat espanyol.

Tots heu rebut la comunicació de la Presidenta del CITOPIC sobre “La unidad del CITOPIC frente a localismos” i de la seva lectura es dedueix que la Zona de Madrid vol segregar-se, vol ser independent com ho és el CETOP des de fa 25 anys.

Com que no crec que el CETOP hagi contagiat res a la Zona de Madrid, aquest fet demostra que tot el debat entre CETOP-CITOPIC està basat en un problema econòmic i no polític, encara que des del CITOPIC ho han volgut vendre d’una altra manera. Ara, el temps ens dóna la raó.

Aquest nou model, amb la creació de col·legis independents que gestionin les seves pròpies quotes, facilitaria una gestió econòmica més eficient i amb garanties per fer front a la situació econòmica actual. Alhora, la creació d’un veritable Consejo, sufragat per aquests col·legis, ens permetria avançar en els temes comuns que ens afecten. La professió, per avançar, ens necessita a tots i la diversitat territorial no ha de ser contrària a una unitat ben entesa.

També voldria dir-vos, que defensar aquesta idea, que no és res més que pensar en la supervivència i millora del nostre Col·legi, m’ha costat com a Degà l’obertura d’un expedient deontològic per part del Consejo, fer front a una amplia diversitat de recursos a nivell institucional i també judicis i menyspreu de caràcter personal per part d’alguns  membres dels òrgans de govern del CITOPIC. Malgrat això, segueixo creient que aquesta és la millor opció per a tots ja què necessitem representants arrelats al territori, coneixedors de les seves administracions i del teixit empresarial que ens envolta. Però, alhora, també connectats amb els trets comuns que conformen la professió arreu de l’estat.

Fa més de dos anys, que des del CETOP vàrem presentar la nostra proposta organitzativa, amb un repartiment econòmic de solidaritat envers tots els territoris. Els nostres arguments no han estat escoltats mai. Davant la nostra proposta ferma, treballada i possible, els arguments utilitzats pel Consejo han estat simplistes, fluixos i falsos. Personalment, entenc la dificultat que tenen alguns membres de l’actual Consejo de defensar els arguments de la suposada unitat, quan fa uns anys, com a degans, eren ferms defensors de canviar el model organitzatiu del Col·legi.

La solució ha estat polititzar les relacions entre el CITOPIC i el CETOP, ja que els vents eren favorables i calia aprofitar-los. Des de Catalunya hem insistit molt que no és un tema polític, que només és un tema econòmic i organitzatiu. Ara, el temps ens dóna la raó. Els nostres companys de la Zona de Madrid també demanen una gestió pròpia dels seus recursos. Recordar a la Presidenta que aquests “localismos” representen a més de 4.500 col·legiats, aproximadament un 40% del total. L’actual repartiment de les dotacions del Consejo, que afavoreix a les zones més petites, va en detriment de les més grans i les porta a una situació econòmica insostenible.

L’asfixia econòmica que pateix el CETOP posa en qüestió la seva supervivència. Sempre hem defensat que necessitem ser competitius, ser eficients professionalment, ser coneixedors de les noves tecnologies, i estar connectats al territori on exercim la nostra professió. Tot això es fa amb una correcta atenció al col·legiat, dotant-lo dels serveis necessaris i representant el col·lectiu davant les administracions, sobretot les més properes.

Ara el temps ens dóna la raó,… la supervivència del nostre Col·legi està en joc