Esteu aquí

Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani

La importància del Corredor Mediterrani consisteix en la seva capacitat de connectar nos amb el món, d’impulsar i internacionalitzar la nostra economia, de generar ocupació, de reforçar les oportunitats d’invertir a Catalunya, de posar en valor els clústers i pols econòmics de manera global i com a estímul per al desenvolupament del nostre país en termes generals.

Catalunya és un territori geoestratègicament situat al sud d’Europa, al bell mig dels fluxos econòmics d’intercanvi i de comerç global que flueixen entre Àsia, Amèrica i Àfrica i la mateixa Europa.

Catalunya és un país de producció, transformació i implementació de valor afegit, que està en ple procés d’acceleració de la internacionalització de la seva economia. En aquest context, el Corredor Mediterrani pot representar un accelerador o un fre de la nostra economia, tant per la seva capacitat exportadora com per atraure i fixar inversions d’arreu del món.

Dissortadament, moltes de les inversions del Corredor Mediterrani (CMED) necessàries per millorar la mobilitat de persones i mercaderies, no s’estan executant en els terminis compromesos, ni de la manera que s’havien anunciat. Parlem d’inversions ferroviàries, però també viàries i de les que són imprescindibles per a l’intercanvi modal. El CMED no és només ferroviari, és un sistema de mobilitat intermodal per a mercaderies i persones. Aquests endarreriments i la manca de concreció sobre les inversions generen ineficiència en els esforços de Catalunya i de la Unió Europea per constituir un espai econòmic competitiu al sud d’Europa.

La manca d’una agenda concreta d’accions i inversions suscita preocupació i incertesa en empreses i sectors econòmics que creuen i veuen en Catalunya un bon lloc per produir o dotar de valor afegit la seva producció de béns o serveis. Perdem capacitat de seducció per factors exògens a la realitat i al potencial propi del país de generar estímuls atractius.

Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya endegarà una nova estratègia d’impuls del Corredor Mediterrani amb diverses accions, entre les quals hi ha la constitució de la Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani, on seran representats les administracions i els agents econòmics i socials de Catalunya. Un instrument nuclear i de participació per a una infraestructura econòmica clau en l’impuls econòmic del país.

La proposta del CMED estableix sis estratègies a partir dels quals es treballarà:

  • Estratègia institucional. Catalunya establirà mecanismes de seguiment i col·laboració amb els governs de l'Estat i la UE; i establirà acords de col·laboració amb València, Múrcia, Illes Balears i Andalusia.
  • Estratègia en matèria d'infraestructures. La Taula disposarà d'una Agenda d'inversions certa i creïble acordada amb l'Estat i la UE.
  • Estratègia en matèria de serveis de transport, logística i la seva digitalització. Crear un Comitè català de serveis multimodals.
  • Estratègia vinculada a l'àmbit econòmic. Analitzar les necessitats en matèria de transports de les diferents activitats econòmiques perquè en puguin créixer en importacions i exportacions.
  • Estratègia de comunicació. Crear i difondre la marca CMED com a referent mundial.
  • Estratègia operativa. Crear l'Oficina Catalana del CMED.

Aquestes estratègies es desenvoluparan a partir de quatre grups de treball que seran els següents:

Grup 1 per desenvolupar l'estratègia empresarial.

Grup 2 per desenvolupar l'estratègia en matèria d'infraestructures.

Grup 3 per desenvolupar l'estratègia en matèria de serveis de transport, logística i la seva digitalització.

Grup 4 per desenvolupar l'estratègia institucional. En formen part el govern de la Generalitat i les institucions i governs locals de Catalunya.

Hi haurà una Comissió permanent que vetllarà per la transparència, la transversalitat i el seguiment dels grups de treball i elaborarà el calendari a seguir.

El CETOP formarà part d'un d'aquests grups de treball i de la Taula Estratègica Catalana del CMED, presidida pel president de la Generalitat de Catalunya.