Document Tècnic DT-4 Condicions d’accessibilitat en establiments d’ús públic (en funció del tipus d’actuació)