Esteu aquí

Assegurança de Responsabilitat Civil per a Empreses

El CETOP, mitjançant la corredoria d'assegurances Alertis Brok, ofereix als seus col·legiats unes Primes de Responsabilitat Civil per a empreses d’enginyeria i arquitectura, a través de l'asseguradora AIG, que pot ser molt adient per totes aquelles empreses de col.legiats que a més de la Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques desenvolupen, amb socis o col.laboradors d’altres camps, activitats professionals que van més enllà de la titulació.

COBERTURES A CONTRACTAR:

 • RC PROFESSIONAL
 • RC GENERAL
  • RC EXPLOTACIÓ
  • RC LOCATIVA
  • RC SUBSIDIÀRIA DE CONTRACTISTES I SUB-CONTRACTISTES
  • RC PATRONAL
  • DEFENSA

Tant sols contestant un qüestionari de 9 preguntes a les que hi ha que contestar Si/No i en cas de que totes siguin NO ja s’emet la pólissa automàticament.

Per sol·licitar la PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL PER A EMPRESES, omplenar i enviar per mail el document adjunt (Cuestionario para solicitud)

Cliqueu al següent enllaç per a veure més informació sobre la pòlissa

 

Formulari d'inscripció: