Manual de Senyalització Urbana per a la Ciutat de Barcelona 2014

Atesa la gran varietat i multiplicitat de missatges que cal transmetre als usuaris sobre la senyalització de vies urbanes, en la qual cada vegada hi ha més disparitat de criteris en quan al disseny i les característiques dels senyals. Aquest manual pretén completar la normativa de l'Estat espanyol, concretar detalls no recollits i omplir buits existents, especialment pel que fa a les vies urbanes.
 
Aquest pdf pesa 32 MB, per tant descarregar amb bona connexió.

 

Categories: