Esteu aquí

Infraestructures.cat aclareix el concepte de “Tècnic Superior”

El passat 20 de juliol d’enguany l’empresa pública INFRAESTRUCTURES.CAT va treure a licitació el concurs per a la redacció de l’estudi previ d’un carril bici de Badalona a Blanes, a les bases del qual s’estipulava que el tècnic redactor havia de tenir titulació de tècnic superior.

Un company es va posar en contacte amb la direcció del CETOP per informar que la redacció d’aquest plec en aquests termes havia provocat confusions i sol·licitava que el Col·legi intercedís davant l’empresa contractant perquè podría representar  un excessiu zel en la defensa d’un cert tipus de professional i podria obviar que pel tipus de treball requerit també hi ha altres titulacions perfectament habilitades i capaces.

Efectivament, els serveis jurídics del CETOP varen presentar un recurs de reposició i el degà va contactar personalment amb el President d’INFRAESTRUCTURES.CAT, el Sr. Joan Lluis Quer, per tal de fer-li arribar la preocupació per la possible discriminació d’aquestes bases cap el col·lectiu que representa el CETOP.

En conseqüència, el 10 d’agost, es va rebre resposta d'Infraestructuras indicant que és una empresa pública, no una ADMINISTRACIÓ PÚBLICA i per tant no li son d’aplicació els preceptes de la llei de regim jurídic i de procediment d’aquestes. No obstant això, matisa a continuació, que el fet de sol·licitar que el redactor tingui titulació superior s’ha d’entendre com que es demana una màxima qualitat en relació a l’autor de l’estudi i conclou que la titulació d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques ÉS ADEQUADA als efectes de complir amb el requeriment de titulació exigits. Vegeu el text integra de la resposta aquí..

Creiem que aquest aclariment és un reconeixement explícit a les capacitats tècniques dels ETOP, que no hauria d’haver estat necessari si simplement a les bases del concurs, com a altres concursos d’altres empreses i administracions públiques, s’especifiqués simplement la necessitat de ser un TÈCNIC COMPETENT i valorar l’experiència i mèrits del postulant. Com sabeu per altres notícies publicades anteriorment, el CETOP s’ha reunit amb empreses públiques com BIMSA o BAGURSA (Ajuntament de Barcelona) per a que implantin aquests criteris de selecció en els seus concursos. Properament engegarem un nova campanya amb altres entitats per fer arribar aquesta demanda.