Esteu aquí

El CETOP ha firmat un conveni amb Makro

El CETOP ha arribat a un acord de col·laboració amb Makro - empresa líder de distribució majorista a Espanya -.

L'objectiu d'aquest conveni és establir i regular la possibilitat de que tots els Col·legiats que reuneixin la condició de professionals puguin ser titulars del carnet de client de Makro, denominat "Passaport", i amb el qual tindran dret a adquirir els productes als establiments de l'empresa, en les condicions estipulades en la sol·licitud de tal passaport que els col·legiats hauran d'emplenar i signar. Els drets i obligacions dels que gaudiran tals associats que obtingut el carnet seran els mateixos que els que tenen la resta de clients de Makro. 

Només podran ser clients aquells que ostentin la condició de professionals (autònoms o societats) i compleixin amb els requisits d'acreditació que Makro sol·licita per als seus clients, NIF i model 036 o 037 segellat per l'AEAT.

Per obtenir el Passaport de Makro hauran d'acudir a l'establiment de Makro de la localitat més propera al seu interès i entregar la documentació.

 

Paraules clau: