Redacció projecte bàsic i executiu (obra civil i instal·lacions), redacció projecte per llicència ambiental, redacció programa de control qualitat, redacció estudi de seguretat i salut i direcció d'obres de restauració de façanes i cobertes, etc

Data de publicació: 
dijous, 10 juliol 2014
Lloc: 
Barcelona
Promotor: 
Fundació Priv. Hospital Santa Creu i Sant Pau
Expedient: 
LICFP 14/25
CPV: 
71200000-0. Serveis d'arquitectura i serveis connexos 71327000-6. Serveis de disseny de l'estructura
Valor estimat: 
195.000,00€
Pressupost: 
195.000,00€
Data límit de presentació de les ofertes: 
divendres, 25 juliol 2014 - 2pm