Redacció del projecte, execució de les obres de remodelació i millores del sistema de sanejament de Martorell i explotació

Data de publicació: 
dilluns, 12 maig 2014
Lloc: 
Martorell
Promotor: 
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Expedient: 
CTN1301024
CPV: 
71242000-6. Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos 45000000-7.Treballs de construcció
Valor estimat: 
7.948.902,80€
Pressupost: 
6.920.978,85€
Data límit de presentació de les ofertes: 
dilluns, 16 juny 2014 - 1pm