Esteu aquí

Manuals tècnics i software

Guía para la gestión preventiva de las instalaciones de los lugares de trabajo

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha publicado la Guía para la gestión preventiva de las instalaciones de los lugares de trabajo.

El documento pretende servir como complemento de la Guía para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo, resumiendo y recopilando los aspectos documentales de las instalaciones de mayor interés a controlar por el empresario o el técnico de prevención.

Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives

En la línea de suport als gestors de la contractació pública, es posa a disposició les Guies per a la redacció de plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d’obres, de serveis i de subministraments, que adjudiquin les administracions públiques pels procediments obert, així com la Guia per a la redacció de plecs dels contractes de serveis pel procediment obert simplificat, en les quals es recullen un catàleg de les clàusules que, amb caràcter general, han de contenir –formulades com a exemple de possible redacció susceptible d’adaptacions i algunes amb alternatives de re

Introducció a les normes EN-ISO 19650, parts 1 i 2

BuildingSmart, des del seu capítol espanyol, ha elaborat i publicat un document introductori a les normes EN-ISO 19650, aprovades fa uns mesos. Aquesta sèrie de normes porta per títol: Organització i digitalització de la informació en obres d’edificació i d’enginyeria civil que utilitzen BIM (Building Information Modelling). Gestió de la informació en utilitzar BIM (Building Information Modelling).  Han estat aprovades les parts 1 i 2, de les 4 que formaran previsiblement la sèrie:

Guies per a la redacció de plecs de clàusules administratives particulars, actualitzades a juliol de 2019

A partir d’avui, està disponible al portal web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya la darrera actualització de les Guies següents:

- Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d’obres, serveis i subministraments, adjudicats per procediment obert.
- Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de serveis, adjudicats per procediment obert simplificat.

Integración de la prevención de riesgos laborales en la metodología BIM. Riesgos emergentes en el sector de la construcción.

Financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P. dentro de la convocatoria de la estrategia sectorial 2017.

Identificación del proyecto: ES2017-0038.

Entidad responsable de la acción: Fundación Laboral de la Construcción.

“Lean Construction y la planificación colaborativa. Metodología del LAST PLANNER® SYSTEM”

El Consejo General de la Arquitectura Técnica publica una guía sobre Last Planner® con un método para construir de forma precisa y eficiente

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha presentado recientemente la obra “Lean Construction y la planificación colaborativa. Metodología del LAST PLANNER® SYSTEM”.

Pàgines

Subscriure a Manuals tècnics i software