Esteu aquí

La Pre-Col·legiació

Podran ser precol·legiats tots aquells alumnes de Grau en Enginyeria Civil, Enginyeria de la Construcció o Enginyeria d’Obres Públiques.

La precol·legiació és totalment gratuïta.

Són drets dels precol·legiats:

1. Assistència a l'Assemblea del Col·legi, amb veu però sense vot.
2. Assistència als actes festius del Col·legi.
3. Col·laborar amb la Junta directiva del Col·legi en aquelles activitats per a les quals fossin requerits.
4. Participar en igualtat de condicions amb els col·legiats en la concessió de beques, premis, ajudes o serveis que institueixi el Col·legi,
5. Accés a la informació que subministri el Col·legi sobre borsa de treball i matèria educativa.
6. Ús de les instal·lacions del Col·legi amb autorització de la Junta.
7. Rebre gratuïtament les publicacions del Col·legi.
8. Rebre orientació educativa i laboral.

Paraules clau: