Esteu aquí

Borsa de treball

Podeu filtrar les ofertes segons algun d'aquests criteris:

Poseu la data en format AAAA-MM-DD, per exemple 2021-05-14
Voleu mostrar només les ofertes tramitades via CETOP?

Coordinador/a de Seguretat i Salut CSS

Oferta CETOP
Emplaçament laboral: 
Barcelona

Des 1828, Bureau Veritas ha estat brindant serveis d'alt valor afegit.

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

ETOP Adjunt a Director\a d’Obra

Oferta CETOP
Emplaçament laboral: 
Barcelona

EMPRESA DOPEC Precisa Enginyers Tècnics d’Obres Públiques

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Enginyer/a Projectes i/o Direcció d'obres

Oferta CETOP
Emplaçament laboral: 
Vilanova i la Geltrú
Barcelona
Área metropolitana de barcelona

Despatx d'enginyeria amb oficines a Vilanova a la Geltrú requereix d'ETOP o Enginyer Civil amb mínim 5 anys d’experiència per elabora

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Tècnic/a mig/mitja en Enginyeria Civil

Oferta CETOP
Emplaçament laboral: 
Barcelona

Convocatòria mitjançant concurs,per a la provisió de 2 llocs de treball de tècnic/a mig/tja en enginyeria civil a Barcelona Cicle de l'Aigua,

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Un Ingeniero de Obras Públicas - Barcelona

Oferta CETOP
Emplaçament laboral: 
Barcelona

EM PRESA SEGURINCO PRECISA UN ITOP

Requisitos:

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

ETOP - Tarragona

Oferta CETOP
Emplaçament laboral: 
Zona Tarragona

Busquem candidats a Cap d'Obra en una empresa consolidada, dinàmica i amb excel.lents perspectives de futur

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

enginyers freelancers especialitat elèctrica/industrial

Oferta CETOP
Emplaçament laboral: 
Barcelona

Professionals FREELANCERS, amb titulació en enginyeria espcialitat mecànica/industrial/eléctrica/telecomuniacions per a control de Qualitat e

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Enginyers freelancers especialitat mecànica

Oferta CETOP
Emplaçament laboral: 
Barcelona

Professionals FREELANCERS, amb titulació en Enginyeria especialitat mecànica/industrial, per a control de Qualitat mecànica.

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Responsable de obra con mas de tres años de experiencia en proyectos de obra civil y edificación

Oferta CETOP
Emplaçament laboral: 
Zona Catalunya

Multiserveis Nou Net

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Tècnic Obres Públiques

Oferta CETOP
Emplaçament laboral: 
Reus, Tarragona
Baix Camp, Catalunya
Tarragona, Catalunya

Enginyer adjunt a l’equip Tècnic de Redacció de projectes i Direcció d’Obres. Departament d'hidràulica i obra civil.

 

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

1 plaça d'Enginyer tècnic

Emplaçament laboral: 
Consell Comarcal del Moianès

Finalització de presentació de sol·licituds: 21/07/2021

  • Sistema de selecció: Concurs oposició

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Técnico/a para soporte en gestión documental de PRL

Oferta CETOP
Emplaçament laboral: 
Sant Feliu de Llobregat

Se precisa técnico/a de soporte en gestión documental de PRL.

Incorporación inmediata

No se requiere experiencia

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Subscriure a Borsa de treball