Esteu aquí

Oferta TCQ 2000 amb BIM per a col·legiats

El CETOP ha renovat el conveni amb l'ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), gràcies al qual els col·legiats poden adquirir a preus avantatjosos el programa TCQ EXPRÉS i els paquets TCQ-2000 per a l'entorn BIM.

El TCQ EXPRÉS és una versió limitada del Mòdul de pressupostos i condicions tècniques, i del Mòdul d'estudis i plans de seguretat i salut de l'aplicació informàtica TCQ2000, i amb un ús determinat d'hores de funcionament .

També incorpora una selecció del banc de preus i plecs de condicions tècniques del BEDEC .

Està enfocat a aquells col·legiats que la seva actuació en el camp dels projectes es limita a petites actuacions, de forma esporàdica, i als quals la compra i manteniment d'un conjunt d'eines informàtiques d'ampli espectre no li són ni necessàries ni econòmicament rendibles .

Més informació sobre el servei TCQ Expres

Aquells col·legiats que estiguin interessats han d'omplir la Sol.licitud de contractació del TCQ Exprés i enviar-la per mail al CETOP.

 

Paquets TCQ-2000 - Vàlid fins 30/09/2017

A més del TCQ Exprés, gràcies al conveni amb l'ITeC, podeu adquirir les llicències dels diferents paquets del TCQ-2000 a preu avantatjosos. Ara s'ha afegit un nou paquet amb el mòdul de Certificació i Seguiment Econòmic.

Els col·legiats que estiguin interessats han d'omplir la Sol.licitud de contractació dels paquets TCQ-2000 i enviar-la per mail al CETOP.

 

Paraules clau: